Skip to content

Besturen Oude besturen en huidg bestuur

Huidig bestuur Bestuur Van der Broeck (2021 - 2022)

Seung Ri Verstraete

Rowan van der Broeck (Voorzitter)

Mijn naam is Rowan van der Broeck, geboren op 28 januari 1999 te Vernray. Momenteel volg ik het tweede jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Gedurende mijn eerste jaar heb ik voornamelijk genoten van de vakken Beginselen van de Democratische Rechtsstaat en Grondslagen van het Recht. Mijn favoriete filosofen zijn Burke en Tocqueville. Een boekentip die ik aan iedereen mee zou willen geven? Europa, de Romeinse weg van Rémi Brague.
Nadina Hiddema

Nadina Hiddema (Secretaris)

Mijn naam is Nadina Hiddema, geboren in maart 1998 te Assen. Dit collegejaar begin ik aan mijn derde studiejaar en ik studeer Rechtsgeleerdheid en Filosofie. In de afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier de vakken Rechtsfilosofie I & II, Recht & Literatuur en Grondslagen van het recht gevolgd, tot op heden de leukste vakken die in de rechtenstudie ben tegengekomen. Een favoriete filosoof heb ik nog niet. Een boek dat ik zou willen aanraden is Het ressentiment in de moraal van Max Scheler.
Savyon van Beek

Sebastian Cornielje (Penningmeester)

Mijn naam is Sebastian Cornielje, student Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht, geboren in 1999 in omgeving Haarlem. Als favoriete filosoof kies ik, hoewel het een lastige keuze is, Niccolò Machiavelli, een veel omstreden doch befaamde politiek filosoof. Mijn boekentip is Het Proces van Franz Kafka.
Rowan van der Broeck

Evianne Gort (Algemeen bestuurslid)

Mijn naam is Evianne Gort, geboren in 2000 te Den Haag. Op dit moment zit ik in het tweede jaar van de studie International Business Law en doe ik mee aan het Honours College Law traject. De vakken waar ik het afgelopen jaar het meest van heb genoten zijn Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap, Great Cases en Romeins recht. Ik vind het leuk om over pre socratische filosofen, zoals Anaximenes en Thales van Milete, te lezen. Verder ligt mijn interesse de laatste tijd wat meer bij existentialisten, zoals Sartre en Nietzsche. Een boek dat iedereen naar mijn mening gelezen moet hebben is Der Process van Franz Kafka. Het boek geeft een typische kafkaëske weergave van een individu dat gerechtigheid probeert te vinden in een onbekend en obscuur rechtssysteem dat nimmer in individuele gerechtigheid geïnteresseerd is. Dit boek mag dan ook zeker niet ontbreken in de boekenkast van een rechtenstudent.

Oude besturen

Bestuur Verstraete (2020 - 2021)

Voorzitter: Seung Ri Verstraete
Secretaris: Nadina Hiddema
Penningmeester: Savyon van Beek 
Algemeen bestuurslid: Rowan van der Broeck

Bestuur Poolman II (2019 - 2020)

Voorzitter: Gerhard Poolman
Secretaris: Francine Fetter
Penningmeester: Seung Ri Verstraete
Algemeen bestuurslid: Wim Hermans

Bestuur Poolman I (2018 – 2019)

Voorzitter: Gerhard Poolman
Secretaris: Myrte Hollander
Penningmeester: Seung Ri Verstraete

Bestuur Spruyt (2017 – 2018)

Voorzitter: Roeland Spruyt
Secretaris: Myrte Hollander
Penningmeester: Remy Visser (2017), Gerhard Poolman (2018)
Algemeen bestuurslid: Joris van de Riet

Bestuur Potappel II (2016 - 2017)

Voorzitter: Maurits Potappel
Secretaris: Roeland Spruyt
Penningmeester: Remy Visser

Oprichtingsbestuur Potappel I (2016)

Voorzitter: Maurits Potappel
Secretaris: Mojdeh Kobari
Penningmeester: Pooja Dhingra
Algemeen bestuurslid: Jan Wassink